Pages Navigation Menu

Mai puternici impreuna!

ANUNŢ BURSE SOCIALE ȘI/SAU CĂMIN SOCIAL

Acest articol are 6584 vizualizari

PENTRU OBŢINEREA DE BURSE  SOCIALE ŞI/SAU CĂMIN SOCIAL SE VA DEPUNE UN SINGUR DOSAR PLIC CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE ACTE :

 • Copie xerox a certificatului de naştere şi a actului de identitate al studentului
 • Copie xerox a actului de identitate al părintelui / ocrotitorului legal
 • Copie xerox a actului care dovedeşte calitatea de ocrotitor legal (dacă este cazul)
 • Copii xerox ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei
 • Adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unitate din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori ( în care se specifică dacă au obţinut bursă )
 • Acte doveditoare, privind veniturile membrilor familiei ( adeverinţă de salariat, în cazul veniturilor obţinute din salarii sau asimilate salariilor ), din care să rezulte veniturile nete totale lunare ale fiecărui părinte şi eventual ale studentului, ultimele 3 luni – iulie, august şi septembrie 2016)
 • Cupon de pensie , în cazul pensiilor ( inclusiv pentru cele alimentare, de urmaş, invaliditate, etc.), ultimele 3 luni –– iulie, august şi septembrie 2016)
 • Cupon de şomaj , în cazul veniturilor din alocaţia de şomaj, ultimele 3 luni –– iulie, august şi septembrie 2016)
 • Hotărâre judecătorească de divorţ în cazul veniturilor din pensii alimentare
 • Adeverinţă de la primărie, în cazul veniturilor agricole
 • Adeverinţă de la circa financiară în cazul veniturilor rezultate din activităţi independente şi a cedării folosinţei bunurilor
 • Documente legalizate care să precizeze că sunt orfani de ambii părinţi, provin din casele de copii sau din plasament familial
 • Extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi
 • Pentru membrii majori ai familiei solicitantului (inclusiv studentul), care nu realizează venituri de niciun fel, se va depune declaraţie notarială care să specifice acest lucru.

Studenţii care se află în evidenţele dispensarului studenţesc trebuie să depună certificate medicale, vizate de dispensar,  din care să rezulte că sunt bolnavi de TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorţie grave,insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV, sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.

În cazul studentilor căsătoriţi familia se consideră de sine stătătoare fiind formată din soţ, soţie şi copii. la stabilirea veniturilor pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de aceştia.

PRECIZĂM CĂ SALARIUL MINIM BRUT PE ECONOMIE ESTE DE 1250 LEI.

ACTELE  SE VOR PRIMI LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII ÎN PERIOADA

24 OCTOMBRIE-03 NOIEMBRIE 2016

  ÎN ZILELE DE LUNI, MARŢI, MIERCURI ŞI JOI

 ÎNTRE ORELE 14,00 -16,00.

 

 

 

Lasati un comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

Contact LSE

 • Mesajul trimis va fi vizibil intregului comitet de conducere al organizatiei. In maximum 24 ore veti primi un raspuns.
 

Validare