Pages Navigation Menu

Mai puternici impreuna!

Concurs pentru burse ERASMUS+ în cadrul anului universitar 2017-2018

Postat pe 27 Sep 2017 in Anunturi, Burse, Burse, ETTI | 0 comment-uri

...

Acceseaza

Burse Erasmus+ 2017-2018

Postat pe 23 Feb 2017 in Anunturi, Burse, Burse | 0 comment-uri

Etapa martie 2017 a burselor Erasmus+

Acceseaza

Burse de cercetare pentru studenții ETTI (licență/master) în domeniul Image Processing

Postat pe 13 Jan 2017 in Anunturi, Burse, Burse, ETTI | 0 comment-uri

Ca urmare a câștigării “Grant-ului UEFISCDI”, proiectul IoTurk (Image outlining and tagging by unsupervised refinement kernel) (Director Proiect – Prof. Dr. Ing. Mihai Ciuc) finanțează studenți: – Licență: Anul 3 – Masterat: Anul 1 pentru activitatea de cercetare în domeniul procesării de imagini, pentru o perioadă de 18 luni. Candidatul Ideal: – Media anilor de studiu > 9.00 (Licență, Anul 3) sau Nota lucrării de licență > 9.00 (Masterat, Anul 1); – Cunoștiințe de programare (C/C++, Matlab); – Cunoștiințele de image processing / machine learning / computer vision / neural networks reprezintă un plus. Descrierea Proiectului: Proiectul presupune realizarea unui Tool de Marcare Semi-Automată a Imaginilor, la Nivel de Pixel și a unui Sistem de Administrare și Interogare a Bazei de Date de Imagini. Beneficii: – Salariu 13 RON/h NET (numărul orelor fiind stabilit în funcție de disponibilitatea studentului);...

Acceseaza

Burse de cercetare pentru studenții ETTI (licență/master)

Postat pe 7 Jan 2017 in Anunturi, Burse, Burse, ETTI | 0 comment-uri

Ca urmare a câștigării proiectului „Radio wave propagation in heterogeneous media: implications on the electronics of Cosmic Neutrino Detectors” în cadrul prestigioasei competiţii ERC Starting Grants de către conf. dr.ing. Alina-Mihaela Bădescu de la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Departamentul Telecomunicaţii, se dorește extinderea echipei de cercetare din cadrul facultății, domeniul dovedindu-se a fi unul nou ce caută specialiști la nivel mondial. Vor fi acordate burse de cercetare în valoare de 900 lei/lună.

Acceseaza

Concurs pentru burse ERASMUS+ în cadrul anului universitar 2016-2017

Postat pe 19 Oct 2016 in Anunturi, Burse, Burse, ETTI | 0 comment-uri

...

Acceseaza

Anunt burse sociale 2015-1016 sem.II

Postat pe 29 Feb 2016 in Anunturi, Burse, Burse, ETTI | 0 comment-uri

ANUNŢ BURSE SOCIALE PENTRU OBŢINEREA DE BURSE  SOCIALE SE VA DEPUNE UN DOSAR PLIC CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE ACTE : Copie xerox a certificatului de naştere şi a actului de identitate al studentului Copie xerox a actului de identitate al părintelui / ocrotitorului legal Copie xerox a actului care dovedeşte calitatea de ocrotitor legal (dacă este cazul) Copii xerox ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei Adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unitate din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori ( în care se specifică dacă au obţinut bursă ) Acte doveditoare, privind veniturile membrilor familiei ( adeverinţă de salariat, în cazul veniturilor obţinute din salarii sau asimilate salariilor ), din care să rezulte veniturile nete totale lunare ale fiecărui părinte şi eventual ale studentului, ultimele...

Acceseaza

Contact Us

Contact LSE

  • Mesajul trimis va fi vizibil intregului comitet de conducere al organizatiei. In maximum 24 ore veti primi un raspuns.
 

Validare