Pages Navigation Menu

Mai puternici impreuna!

Concurs pentru burse ERASMUS+ în cadrul anului universitar 2018-2019

Acest articol are 282 vizualizari

Concurs pentru burse ERASMUS+ în cadrul anului universitar 2018-2019

Etapa: Martie 2018

 

În cadrul Concursului de selecție Erasmus+, organizat de Facultatea ETTI, se pot înscrie studenții din anii I – III licență, masteranzii din anul I și doctoranzii anii I – II (cu excepția beneficiarilor de burse POSDRU).

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente: 

1. Cerere de înscriere la concurs adresată decanului.

 • Este obligatoriu avizul profesorului coordonator de mobilitate.
 • În cerere se va menționa tipul de mobilitate: studiu sau plasament.

2. Situația rezultatelor activității didactice, inclusiv media (M) a semestrelor de studiu anterioare. Masteranzii și doctoranzii vor anexa toate foile matricole anterioare.

3. Prezentare a activității profesional-științifice – premii, diplome, inovații sau alte rezultate relevante la manifestări științifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local/UPB sau de nivel național/internațional.

4. Atestat de cunoaștere a unei limbi de comunicare internațională sau a limbii oficiale din țara gazdă (poate fi: Cambridge ESOL, TOEFL sau certificat obținut de la Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne – Rectorat).

Notă: Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne anunță (pentru studenții care nu au certificate lingvistice) organizarea testărilor de competențe lingvistice la următoarele date estimative:

– miercuri, 7 martie 2018 pentru limbile franceză și spaniolă;

– vineri, 9 martie 2018 pentru limbile engleză, franceză și germană.

Data, ora și sala examinării vor fi anunțate – în formă finală – tuturor facultăților cu câteva zile înainte.

Toți studenții care se vor înscrie pentru aceste examene trebuie să facă o cerere până vineri 2 martie 2018 la secretariatul ETTI. Luni 5 martie 2018, listele centralizate cu studenții înscriși pentru obținerea certificatelor de competențe lingvistice vor fi trimise către Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne, care va organiza respectivele examinări.

5. Scrisoare de Motivație (tehnoredactată în engleză, franceză sau germană).

6. Curriculum Vitae model EUROPASS (în engleză, franceză sau germană).

7. Copie a Cărții de Identitate.

 

Fiecare candidat are în vedere următoarele:

 • documentul de la punctul 2 se solicită de la secretariatul facultății;
 • documentul de la punctul 4 este eliberat de o instituție abilitată sau de Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne din UPB;
 • toate documentele se introduc într-un dosar plic – Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus+ pe care se scriu, după caz:
  • Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
  • Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+
  • Numele și prenumele  – Student / Masterand / Doctorand, Anul de studiu (curent)
  • Codul ERASMUS al Universității partenere
  • Telefon și e-mail
  • Data depunerii
 • Studenții candidați trebuie să ia legătura cu profesorii coordonatori de mobilități ERASMUS pentru a obține avizul acestora.
 • Pentru înscriere, fiecare student va depune dosarul la secretariatul Facultății ETTI – D-na Secretar Șef Elena DERVIȘpână pe 12 Martie 2018, ora 15.
 • Informații suplimentare privind programul educațional comunitar ERASMUS-SOCRATES pot fi obținute de la secretariatul ERASMUS – SOCRATES UPB (Rectorat, etaj IV), precum și de la profesorii coordonatori de mobilități.
 • Concursul va avea loc la data de 13 Martie 2018, începând cu ora 11:00 într-o sală care va fi anunțată cu câteva zile înainte.

  DOCUMENT ATAȘAT           

  DECAN,

  Prof. dr. ing. Cristian NEGRESCU

   

  Prodecan responsabil program Erasmus – Facultatea ETTI

  Conf. dr. ing. Iulian NĂSTAC  

Lasati un comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

Contact LSE

 • Mesajul trimis va fi vizibil intregului comitet de conducere al organizatiei. In maximum 24 ore veti primi un raspuns.
 

Validare